รู้มั้ย?


ต้นทุนค่าไฟธุรกิจคุณ
แพงกว่าคนอื่นเท่าไหร่

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ
ต้นทุนพลังงาน

วิธีง่ายๆ ในการเปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟธุรกิจคุณ

Utility Report

1. สร้างโปรไฟล์อาคารของคุณ

กรอกข้อมูล ส่วนตัวและอาคาร
สำหรับประเมินค่าใช้จ่ายต้นทุนทางธุรกิจ
Utility Report

2. เทียบข้อมูลในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บิลค่าไฟฟ้าของคุณจะถูกนำเข้าโปรแกรม
ของทาง Enres เพื่อวิเคราะห์เทียบกับฐานข้อมูล
Utility Report

3.รับผลวิเคราะห์ผ่านทางอีเมล

หลังจากได้ผลวิเคราะห์ เราจะส่งรายงาน
กลับไปให้ทางอีเมล

ฟรี!!! เปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟธุรกิจของคุณ
แค่กรอกข้อมูลง่ายๆ

Trusted by


Let's ENRES Help You!


Ready to start reducing your energy consumption? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

095-262-6499

[email protected]

เลขที่408 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 19 ห้อง 408/82 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400