แพ็กเกจ

Online Energy Monitoring

ตรวจวัดเพื่อดูแนวโน้มและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ออนไลน์แบบเรียลไทม์ ตลอด24 ชม
คุณจะได้รับ
  • ข้อมูลเรียลไทม์ข้อมูลเรียลไทม์ En
  • แจ้งเตือนผ่านอีเมล์ และ LINE Applicationแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ และ LINE Application En
  • ติดตั้งง่าย ผ่าน WiFi หรือ 4Gติดตั้งง่าย ผ่าน WiFi หรือ 4G En

Building Health Monitoring

ตรวจสอบคุณภาพ และตรวจวัดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าของอาคาร ตามมาตรฐานสากล ออนไลน์ แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม.พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา
คุณจะได้รับ
  • รับรู้ และมั่นใจ ด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ตลอด 24 ชม.รับรู้ และมั่นใจ ด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ตลอด 24 ชม. En
  • ป้องกันความเสียหาย การหยุดชะงักของธุรกิจป้องกันความเสียหาย การหยุดชะงักของธุรกิจ En
  • ประหยัด 5-20% ค่าไฟฟ้า,ลดพลังงาน ลดค่าซ่อมแซม อัตราการเสียหายของอุปกรณ์ประหยัด 5-20% ค่าไฟฟ้า,ลดพลังงาน ลดค่าซ่อมแซม อัตราการเสียหายของอุปกรณ์ En

Digital Energy Solutions

โซลูชั่น เพื่อลดการใช้พลังงาน และตรวจสอบ ผลประหยัด แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม.
- ระบบควบคุมความเร็วรอบ VSD
- ระบบทำน้ำเย็น
- โซล่าเซลล์
คุณจะได้รับ
  • ตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องจักรออนไลน์ตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องจักรออนไลน์
  • ติดตามผลประหยัดพลังงานติดตามผลประหยัดพลังงาน
  • จุดเหมาะสมในการควบคุม (Optimization)จุดเหมาะสมในการควบคุม (Optimization) En