ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราจะได้อะไรบ้าง

 • ได้ร่วมงานและเรียนรู้จากรุ่นพี่ Software Engineer จากบริษัทใน silicon Valley
 • ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS อารีย์ เดินทางสะดวก ของกินเพียบ
 • แต่งกายตามสบาย เวลาเข้างานยืดหยุ่น
 • มีขนมให้ฟรีตลอดการทำงาน
 • MacBook Pro รุ่นล่าใหม่สุด (สำหรับตำแหน่งด้าน Engineering)
 • บริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
 • ได้ทำงานในระบบที่มีลูกค้าใช้จริงและกำลังเจริญเติบโตรวดเร็ว มี Impact

ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง [email protected]

ตำแหน่งที่เรากำลังตามหา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนา IoT Hardware และ Software
 • เรียนรู้และทำงานร่วมกันในการทำงานแบบ Agile ทีม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Development Life-cycle ที่มีความยึดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง

ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น

 • มีประสบการณ์ทางด้าน Hardware หรือ IOT อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น C, C++, Python, Javascript, หรืออื่นๆ
 • มีความสนใจและเข้าใจพื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสนใจในการศีกษาค้นคว้าและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในขอบข่ายของ Software Development
 • สามารถอ่านและทำความเข้าใจ Technical Documentations ในภาษาอังกฤษ